Mis on argument?


Argumendi tuum on väide ehk selge ja täpne seisukoht.
Sinna juurde kuulub väidet laiendav selgitus, mis annab teada, miks nii arvatakse ning asjakohased näited ja tõestused, mis seda tõendavad. Argumendi võtab kokku järeldus, mis seob kolm eelnevat osa ühtseks kokkuvõtlikuks tervikuks.NÄIDISARGUMENT: 


VÄIDE: Eestis tuleb kehtestada koolivorm, sest see aitab vähendada koolivägivalda.

SELETUS: See on nii sellepärast, et paremal järjel olevate perede laste vanemad saavad neile osta uhkemaid riided. Tagasihoidlikumate riietega kehvemal järjel olevatest peredest pärit lapsi, kes näevad välja teistsugused, hakatakse kiusama. Kui kõik lapsed käivad riides ühtemoodi, on üks võrdlusskaala vähem ning kiusamist vähem. 

TÕESTUS: Sydney ülikoolis tehtud uuringu andmetel on Austraalia koolides, kus on kasutusel koolivorm, koolivägivalda vähem, kui nendes koolides, kus koolivorm puudub.

JÄRELDUS: Kui koolivägivalda on vähem, saavad õpilased keskendudada hariduse omandamisele. See on kasulik nii neile endile kui ka kogu ülejäänud riigile. Järelikult tuleb Eestis koolivorm kehtestada.

Uuri ka demagoogiavõtete kohta siit.