MÄRKA ARGUMENTI kutsub üles tähele panema tõestatud väiteid ja seisukohti ehk argumente.
#märkaargumenti